Loading...
GÖNÜLLÜ OL 2017-09-26T12:13:16+00:00

Sen de bir AFS Gönüllüsü olarak:

 • Dünyada seni rahatsız eden sorunlara yaratıcı çözümler bulmak adına deneyimli gönüllülerle çalışabilirsin.

 • Seni zorlayan durumları kişisel gelişim alanı olarak deneyimleyebilir ve bir çok farklı alanda uzmanlaşabilirsin.

 • Öğrendiklerini uygulayarak iş yerinde veya okulunda daha yetkin ve rekabetçi olabilirsin.

 • Daha etkili ve doğru kararlar vermeyi öğrenebilirsin.

 • Hayat boyu kullanabileceğin liderlik özellikleri geliştirebilirsin.

Gönüllülük, bir bireyin maddi karşılık beklemeden ailesi ya da yakın çevresi dışındaki bireylerin yaşam kalitesini artırmak ya da genel olarak toplumun yararına olduğu düşünülen bir hedefe ulaşmak için, yalnızca içinden gelerek ve doğru olduğuna inanarak, bir toplumsal girişime ya da bir sivil toplum kuruluşu bünyesindeki etkinliklere destek olması biçiminde tanımlanabilir. Gönüllüler; bilgi, deneyim, enerji, paylaşımcılık, iyi beşeri ilişkiler, profesyonel yaklaşım, sorumluluk üstlenme gibi nitelikler kazanır. Bir gönüllünün taşıması gereken ilk ve vazgeçilmez nitelik samimi olarak “gönüllü” olmasıdır.

Gönüllü olarak yapılan etkinlikler, sonunda bir kazanç beklentisi güdülmese de, bireylere çeşitli nitelikler kazandırabilir. Bu kazançlar, bir anlamda, bireyleri gönüllü olarak çalışmaya sevk eden nedenlerle örtüşmektedir:

 1. Haz ve manevî zenginleşme: Gönüllü çalışan birey, karşılık beklemeden topluma yarar sağlamanın hazzını yaşar, yaşam deneyimini geliştirir. Yapılan çalışma ne kadar çetin ve sorunlu olursa olsun, zamanı ve olanakları en verimli biçimde kullanmak ve elde edilen sonuçtan keyif almak, gönüllü çalışmanın en teşvik edici unsurlarındandır.
 2. Özgüven gelişimi: Özellikle, henüz öğrencilik aşamasında olan, meslek yaşamına atılmamış ya da profesyonel yaşamdan uzak, toplumsal işbirliği deneyimi olmayan vb. bireyler için, bir STK bünyesinde diğer gönüllü ve profesyonel ekiple birlikte çalışmak, bireyin başka toplumsal projelerde kendine güveninin artmasını sağlayacaktır.
 3. Ekip çalışması becerilerinde artış: Benzer biçimde, ekip çalışması deneyimi olmayan gönüllüler, belli bir hedef doğrultusunda uyum, işbölümü ve işbirliği gerektiren bir disiplinle çalışmayı öğrenerek kendilerini geliştirebilir, yeni beceriler edinebilir. Ekip içinde daha geniş sorumluluklar üstlenen ve ekibin eşgüdümünü yürüten bireyler ise, bu süreçte liderlik niteliklerini geliştirebilir.
 4. Toplumsal konum: Toplum yararına gönüllü çalışan bireylerin toplum içindeki saygınlığı artabilir ve toplum tarafından takdir edilebilir. Bu saygı ve takdir, gönüllünün hizmet götürdüğü hedef gruplardaki bireyler tarafından gösterilebileceği gibi, sivil toplum camiası ya da toplumun geneli tarafından da ifade edilebilir. Gönüllüler, diğer bireylerin toplumsal çalışmalara katkı sağlaması açısından da örnek oluşturur. Gönüllünün gördüğü saygı ve takdir, hiç bir şekilde, hizmet götürdüğü grubun bireylerinden ya da diğer insanlardan kendini daha üstün görme hakkını vermez. ‘Alçakgönüllülük’, gönüllülüğün erdemlerinden biri olmalıdır.
 5. Yeni bir çevre ve arkadaşlıklar: Çevresi geniş olsun olmasın, bir birey, gönüllü çalışmalar sayesinde çevresini genişletebilir ve yeni arkadaşlıklar kurabilir. Toplumsal ilişkileri gelişmiş olmayan bireyler için gönüllü çalışma, önemli bir sosyalleşme olanağıdır. Bu süreçte bireyin topluma karşı duyarlılığı da gelişir.
 6. Yeni ilgi alanları: STK’nın çalışma sahası ya da gönüllünün dahil olduğu etkinlik, daha önce hiç tanımadığı bir sahaya adım atmasını sağlayabilir, hatta yaşamında yeni ufuklar açabilir.

*Sivil Toplum Geliştirme Merkezi tarafından hazırlanan “STÖ’ler İçin Gönüllülük ve Gönüllü Yönetimi Rehberi”nden yararlanılmıştır.

GÖNÜLLÜ MÜ OLMAK İSTİYORSUN? TANIŞALIM.

TEMEL DEĞERLERİMİZ

Tüm çalışmalarımızı dört temel üzerine kuruyoruz:

GÖNÜLLÜ POSTASI

Gönüllü çağrıları, duyurular, haberler, blog yazıları ve daha fazlası için seni buraya alalım.

Türkiye Kardeşleri 2017, Kapadokya’da gerçekleştirdiğimiz zirveyle sona erdi

Türkiye Kardeşleri 2017, Kapadokya’da gerçekleştirdiğimiz zirveyle sona erdi Türkiye Kardeşleri Yurtiçi Öğrenci

2. Basamak Eğitimi 20-22 Ekim’de Kocaeli’de

AFS Türkiye 2. Basamak Eğitimi 20-22 Ekim'de Kocaeli’de Türk Kültür Vakfı ortaklığıyla gerçekleştirdiğimiz

Türkiye Kardeşleri 2017 başladı

Türkiye Kardeşleri 2017 başladı Bu yıl üçüncüsünü gerçekleştireceğimiz Türkiye Kardeşleri Yurtiçi Öğrenci

AFS başvuruları başladı

              AFS başvuruları başladı 2018-2019

GÖNÜLLÜ POSTASI’NA GÖZ AT