Loading...
EĞİTİMLER 2017-11-22T22:52:43+00:00

Project Description

AFS Gönüllüleri olarak tüm eğitsel faaliyetlerimizi katılımcılara kültürlerarası yetkinlik kazandırmayı hedefleyen sürekli bir gelişim süreci olarak görüyoruz. Kültürel öz farkındalık, kültür konseptleri, kültürel farklılıklar konusunda farkındalık, aktif vatandaşlık gibi konulara odaklanan eğitsel faaliyetlerimiz aynı zamanda kültürel değerler ve boyutlar, iletişim tarzları, kültürel adaptasyon gibi alanları da kapsıyor.

Basamak Eğitimleri

Gönüllülerimize yönelik gerçekleştirdiğimiz üç basamaktan oluşan eğitim zinciriyle gönüllülerimizin kültürlerarası iletişim ve küresel aktif vatandaşlık konularında yetkinliklerini arttırıyoruz. 2001 yılından itibaren gönüllülerimizin ihtiyacına göre düzenli aralıklarla düzenlenen her basamak eğitimi üç gün sürüyor ve yaklaşık 30 katılımcıyla gerçekleşiyor.

1. Basamak: Gönüllülük ve Kültürlerarası Öğrenme Eğitimi

Eğitim zincirinin ilk basamağı olan bu eğitimde katılımcıların sivil toplum kavramı ve sivil toplum örgütleri hakkında genel bilgi sahibi olmasını, kültürlerarası duyarlılık, farkındalık ve gönüllülük bilinci kazanmasını amaçlıyoruz.

1. Basamak Eğitimi’nde kültür kavramı, iletişim stilleri, gönüllülük süreçleri, kültürlerarası öğrenme ve takım çalışması gibi konular üzerine yoğunlaşıyoruz.

2. Basamak: Birlikte Çalışma ve Kültürlerarası İletişim Eğitimi

Üç basamaktan oluşan gönüllü gelişim eğitimlerinden ikincisi olan bu eğitimle, sahada aktif gönüllülük deneyimi olan katılımcıların “profesyonel gönüllülük” bilincinin geliştirilmesi, takım çalışması becerilerinin arttırılması ve çözüm odaklı düşünme yetkinliklerini arttırmayı hedefliyoruz.

Eğitimde çatışma yönetimi, çok boyutlu düşünebilme, eleştirel ve öz eleştirel düşünme, empati gibi konular üzerine hep birlikte tartışıyoruz.

3. Basamak: Fark Yaratma ve Proje Yönetimi Eğitimi

Bir fikrin projelendirilmesi ve hayata geçirilmesine odaklandığımız bu eğitimle katılımcıların proje yazımı ve yönetimi üzerine gerekli yetkinliklere sahip olmasını amaçlıyor ve sosyal etki yaratmaya yönelik motivasyon ve proje yönetim aşamaları üzerine konuşuyoruz. Bu eğitim ile katılımcıların sosyal etki, sosyal değer kavramlarına dair farkındalıklarını; toplumsal ve küresel konulara yönelik duyarlılıklarını ve kalıcı etki yaratmaya yönelik tutum ve motivasyonlarını arttırmayı hedefliyoruz.

KapGel Atölyeleri

KapGel (Kapasite Geliştirme) Atölyeleri, gönüllülerimizin hem gönüllülük yolculuklarında hem de sosyal ve profesyonel hayatlarında ihtiyaç duydukları bilgi, beceri ve deneyimleri kazanmalarına yardımcı olmak amacıyla düzenlediğimiz tek günlük eğitsel faaliyetlerdir.

Yaptığımız KapGel atölyeleriyle 2016-2017 döneminde 220 katılımcıya ulaştık.

Şimdiye kadar gerçekleştirdiğimiz KapGellerimizin başlıkları şu şekilde:

  • Yetişkinler için Kültürlerarası Öğrenme ve Gönüllülük

  • AFS Eğitsel Hedefleri

  • Geri Bildirim ve Değerlendirme

  • AFS Sözlü Mülakat Hazırlıkları

  • Takım Çalışması ve Temel Değerler

  • Sosyal Medya ve İletişim

  • Hukuk ve Cinsiyet

  • Akran Eğitimi ve Deneyimsel Öğrenme

  • Sivil toplum ve Gönüllülük

  • İletişim ve Planlama

Gönüllü Oryantasyonları

Bizi daha yakından tanımak, çalışmalarımıza destek vermek ve gönüllümüz olmak isteyen herkesi “Gönüllülük 101: Güç Uyanıyor” ve “Gönüllülük 102: Birlikte Güçlü” adını verdiğimiz eğitsel faaliyetlere davet ediyoruz. Bu oryantasyonlar; AFS’nin tarihi, AFS Gönülülleri Derneği’nin misyonu, vizyonu ve işleyiş yapısı, dernek çatısı altındaki farklı çalışma alanları, sivil toplum bilinci, gönüllülük kavramı, takım çalışması, iletişim gibi konuları kapsıyor.

GÖNÜLLÜ POSTASI’NA GÖZ AT

TEMEL DEĞERLERİMİZ

Tüm çalışmalarımızı dört temel üzerine kuruyoruz: