Olağan Genel Kurul Duyurusu

Ana Tüzük hükümlerimiz gereğince derneğimizin 2023 yılı olağan seçimli genel kurul toplantısı, 19 Nisan 2023 Çarşamba günü 19.00’da Hrant Dink Sokak, 38/9 Şişli/İstanbul adresinde yer alan AFS Gönüllüleri Derneği ofisinde düzenlenecektir.

Çoğunluk sağlanamaması halinde gene kurul, 30 Nisan 2023 Pazar günü 19.00’da Hrant Dink Sokak, 38/9 Şişli/İstanbul adresinde yer alan AFS Gönüllüleri Derneği ofisinde gerçekleştirilecektir.

Üyelerimizin katılımını içtenlikle bekliyoruz.

GÜNDEM

1- Açılış ve yoklama,

2- İstiklal marşı ve saygı duruşu,

3- Genel Kurul Divan Başkanlığının seçimi,

4- Yönetim Kurulu faaliyet raporu ve gerçekleşen gelir-gider tablosunun okunması,

5- Denetleme raporunun okunması,

6- Yönetim Kurulu’nun ibra oylaması,

7- Yeni dönem tahmini bütçesinin okunması ve oylanması,

8- Yeni dönem Yönetim Kurulu’nun ve Denetim Kurulu’nun seçimi,

9- Dilek ve temenniler,

10- Kapanış

Sevgi ve saygılarımızla,

AFS Gönüllüleri Derneği Merkez Yönetim Kurulu