Loading...
Türkiye Kardeşleri 2018-06-18T14:44:09+00:00
Kültürlerarası farklılıklar dendiğinde aklımıza sadece dünyanın birbirine uzak noktaları gelmiyor. Bir çok kültüre ev sahipliği yapan renkli bir coğrafyada farklı kültürel zenginliklerimizle bir arada yaşıyoruz.
Türkiye Kardeşleri ile ülkemizin farklı coğrafya ve kültürlerinden öğrenci ve eğitmenleri bir araya getiriyoruz. Onların kendi kültürlerini yeniden keşfetmesini ve başka kültürleri tanımasını sağlayarak toplumda farklılıklara saygı bilincinin ve bir arada yaşam iradesinin gelişmesine katkıda bulunuyoruz.
Program içeriği şu şekildedir:
  • Gidiş oryantasyonları
Programın bu etabında, katılımcıların programdan en fazla verimi almasına yardımcı olmak ve kültürlerarası uyum süreçlerini kolaylaştırmak  amacıyla öğrenciler, gönderen ve konuk eden ailelere oryantasyonlar düzenliyoruz.
  • Değişim haftası
Hafta boyunca öğrenciler gönüllü ailelerin yanında kalarak farklı bir kültürde yaşamayı deneyimler ve üç ayaktan oluşan bir programa katılır:
Eğitsel etkinlikler: kültürlerarası öğrenme ve aktif yurttaşlık üzerine gönüllülerimiz tarafından yürütülen eğitsel faaliyetler
Kültürel etkinlikler: program şehrini tanımak, tarihsel, sosyal ve kültürel yapısını öğrenmek amacıyla yapılan ziyaretler
Gönüllülük etkinlikleri: toplum hizmeti ya da saha ziyareti
  • Zirve
Tüm katılımcılar iki günlük zirvede bir araya gelerek birbirleriyle tanışır, gönüllülerimiz tarafından yürütülen eğitsel faaliyetler ve atölyelere katılır. Zirve sırasında katılımcıların değişim haftasında edindikleri bilgi, beceri ve deneyimlerin değerlendirmeleri yapılır, aynı zamanda eğitimciler de kültürlerarası öğrenme atölyelerine katılır.

“Coğrafi ayrımların ve kültürel farklılıkların dostluğa ve kardeşliğe engel olmadığını gördüm.”

Melike, Türkiye Kardeşleri 2016 Yararlanıcısı – Öğrenci

“30 yaşında bir öğretmenim. Çocuklara önyargılı olmayın derken kendi önyargılarımı fark ettim ve ne kadar anlamsız olduğunu anladım.”

Mehmet, Türkiye Kardeşleri 2016 Yararlanıcısı – Öğretmen

“Türkiye Kardeşleri sayesinde farklılıklara daha fazla saygı duymayı öğrendim. Barışçıl bir dünya için bu çok gerekli.”

Berkay, Türkiye Kardeşleri 2016 Yararlanıcısı – Öğrenci
Programdan;
  • 2015’te Adana, Bitlis ve Sakarya’dan 21 öğrencinin ve 9 eğitimci,
  • 2016’da Adana, Antalya, Eskişehir, Rize, Sakarya, Uşak ve Zonguldak’tan 61 öğrenci ve 15 eğitimci,
  • 2017’de Adana, Bursa, Edirne, Erzincan, Eskişehir, Isparta, Malatya, Rize, Uşak ve Zonguldak’ta 163 öğrenci ve 27 eğitimci yararlandı.