Loading...
KOMŞU KOMŞU 2018-06-20T10:14:00+00:00
Asırlardır bir arada yaşayan Türk ve Ermeni halklarının tarihi ve siyasi sebeplerle birbirinden kopmasından ve diyalogsuzluğun yol açtığı olumsuz ön yargılar yüzünden düşmanlaşmasından dolayı mutsuzuz. Birbirine neredeyse tamamen yabancılaşmış iki halk arasındaki ilişkilerin normalleşmesi gerektiğini düşünüyor ve bu tarihi sorumluluğu bu ülkenin gençleri olarak omuzlarımızda hissediyoruz.
Türkiye ve Ermenistan halkları arasında barış eksenli bir diyaloğun güçlenmesine ve bölgesel barış ortamına katkıda bulunmak amacıyla bu programı hayata geçirdik. Biliyoruz ki barışa giden yol, aynı masaya oturup iletişimi sağlamaktan, farklılıkları anlayıp bunların sağladığı zenginliği fark etmekten geçiyor. Yolumuz uzun ve zor; ama zaten kimse bize barış için çalışmanın kolay olacağını söylemedi.
Değişimin bir parçası olmak ve eski dostları aynı masaya getirmemize yardımcı olmak istersen desteğini bekliyoruz.

HEDEFLERİMİZ
  • Birlikte yaşama, öğrenme ve çalışma gibi kültürlerarası etkileşim fırsatları yaratarak iki komşu ülke gençlerinin birbirinin kültürel ve sosyal değerlerini tanımasına ve yeniden keşfetmesine, mevcut önyargıların giderilmesine katkıda bulunmak,
  • Türk ve Ermeni toplumları arasındaki iletişimsizliğin önüne geçebilmek için diyalog kanallarını ve ortak anlayış zeminini güçlendirmek,
  • Türkiye ve Ermenistan arasındaki ilişkilerin güçlenmesine yönelik yaratıcı ve yenilikçi eylem planları ve projeler geliştirebilmeleri için gençlerin bilgi, beceri ve deneyim kazanmalarına yardımcı olmak,
  • İki komşu ülke gençleri arasında kültürlerarası farkındalık temelinde uzun dönem iş birliklerinin oluşmasını desteklemek.

GÖNÜLLÜ POSTASI’NDAN

Bizden güncel haberler ve duyurular burada!

GÖNÜLLÜ POSTASI’NA GÖZ AT