Asırlardır bir arada yaşayan Türk ve Ermeni toplumlarının tarihi ve siyasi sebeplerle birbirinden kopmasından ve diyalogsuzluğun yol açtığı olumsuz önyargılar yüzünden düşmanlaşmasından dolayı mutsuzuz. Birbirine neredeyse tamamen yabancılaşmış iki komşu ülke toplumları arasındaki ilişkilerin normale dönmesi gerektiğini düşünüyor ve bu tarihi sorumluluğu bu ülkenin gençleri olarak omuzlarımızda hissediyoruz.
İki ülke arasındaki ilişkilerin normalleşmesine ve bölgesel barış ortamına katkıda bulunmak amacıyla “Komşu Komşu!: Türk-Ermeni Gençlik Diyaloğu’nu hayata geçirdik.
Bu eylem planı dahilinde iki ülkedeki gençlerin birbirini nasıl algıladığına yönelik bir anket çalışması, gençlik ve gönüllü değişimleri, atölyeler, gösterimler, paneller ve sosyal medya kampanyaları gibi bir dizi faaliyet yürüteceğiz.
Biliyoruz ki barışa giden yol, aynı masaya oturup iletişimi sağlamaktan, farklılıkları anlayıp bunların sağladığı zenginliği fark etmekten geçiyor. Yolumuz uzun ve zor; ama zaten kimse bize barış için çalışmanın kolay olacağını söylemedi.
Değişimin bir parçası olmak ve eski dostları aynı masaya getirmemize yardımcı olmak istersen seni de aramıza bekleriz.
HEDEFLERİMİZ
  • Birlikte yaşama, öğrenme ve çalışma gibi kültürlerarası etkileşim fırsatları yaratarak iki ülkenin gençlerinin birbirinin kültürel ve sosyal değerlerini tanımasına ve yeniden keşfetmesine, mevcut önyargıların giderilmesine katkıda bulunmak,
  • İki toplum arasındaki iletişimsizliğin önüne geçebilmek için diyalog kanallarını ve ortak anlayış zeminini güçlendirmek,
  • İki toplum arasındaki ilişkilerin güçlenmesine yönelik yaratıcı ve yenilikçi eylem planları ve projeler geliştirebilmeleri için gençlerin bilgi, beceri ve deneyim kazanmalarına yardımcı olmak,
  • İki komşu ülke gençleri arasında kültürlerarası farkındalık temelinde uzun dönem iş birliklerinin oluşmasını desteklemek.