Proje Açıklaması

AFS Gönüllüleri olarak tüm eğitsel faaliyetlerimizi katılımcılara kültürlerarası yetkinlik kazandırmayı hedefleyen sürekli bir gelişim süreci olarak görüyoruz. Kültürel öz farkındalık, kültür konseptleri, kültürel farklılıklar konusunda farkındalık, aktif yurttaşlık gibi konulara odaklanan eğitsel faaliyetlerimiz aynı zamanda kültürel değerler ve boyutlar, iletişim tarzları, kültürel adaptasyon gibi alanları da kapsıyor.

Basamak Eğitimleri

KapGel (Kapasite Geliştirme) Atölyeleri

Bu atölyeler gönüllülerimizin hem gönüllülük yolculuklarında hem de sosyal ve profesyonel hayatlarında ihtiyaç duydukları bilgi, beceri ve deneyimleri kazanmalarına yardımcı olmak amacıyla düzenlediğimiz tek günlük eğitsel faaliyetlerdir.
Şimdiye kadar gerçekleştirdiğimiz KapGellerimizin başlıkları şu şekilde:
Geri Bildirim ve Değerlendirme
AFS Sözlü Mülakat Hazırlıkları
Takım Çalışması ve Temel Değerler
Sosyal Medya ve İletişim
Hukuk ve Cinsiyet
Akran Eğitimi ve Deneyimsel Öğrenme
Sivil Toplum, Gönüllülük ve Aktif Yurttaşlık
İletişim ve Planlama
Yüz Yüze Kaynak Geliştirme
Yetişkinler için Kültürlerarası Öğrenme ve Gönüllülük
AFS Eğitsel Hedefleri

Gönüllü Oryantasyonları

Bizi daha yakından tanımak, çalışmalarımıza destek vermek ve gönüllümüz olmak isteyen herkesi “Gönüllülük 101: Güç Uyanıyor” ve “Gönüllülük 102: Birlikte Güçlü” adını verdiğimiz eğitsel faaliyetlere davet ediyoruz. Bu oryantasyonlar; AFS’nin tarihi, AFS Gönülülleri Derneği’nin misyonu, vizyonu ve işleyiş yapısı, dernek çatısı altındaki farklı çalışma alanları, sivil toplum bilinci, gönüllülük kavramı, takım çalışması, iletişim gibi konuları kapsıyor.

GÖNÜLLÜ POSTASI’NDAN

Tüm güncel eğitim duyuruları burada!

GÖNÜLLÜ POSTASI’NA GÖZ AT