Bir Arada buluşmaları, önceden belirlenen ve farklılıklara dair bir tema etrafında, temayla ilgili birikimini aktarmak üzere davet edilen konuklar ve katılımcıların söz aldığı formal olmayan söyleşiler şeklinde gerçekleşir. Her buluşmada ‘Güvenli Alan Politikası’ uygulanır.
GÜVENLİ ALAN POLİTİKASI
Bir Arada’nın gerçek birer paylaşma, tartışma ve öğrenme platformu olabilmesi için tüm katılımcıların aşağıdaki yaklaşımlara uymaları ve bunların işlemesine katkıda bulunmaları beklenir:
1. Buluşma süresince katılımcıların herhangi bir ırkçı, cinsiyetçi, heteroseksist, türcü, inanç gruplarını hedef alan, engellileri ötekileştiren ya da burada saymadığımız ancak herhangi bir grubu ya da özelliği hedef alan, ötekileştiren, düşmanlaştıran ayrımcı ve incitici ifadeleri kullanmamaları beklenir.
2. Şiddetin savunulduğu bir alanda açık bir tartışma yürütülmesi mümkün değildir. Buluşma farklı cinsiyet, cinsel kimlik, etnik köken, dil, inanç, felsefi ve siyasi görüşe sahip olan herkese açıktır ve inandığı görüşün aksinde düşüncelere sahip olan kişilere şiddet uygulanmasının savunulması buluşma katılımcısı kişilerin güvenliği açısından tehdit oluşturur. Buluşmada şiddeti öven, şiddet çağrısı yapan, şiddete yönelten konuşmalar yapılamaz.
3. Buluşma gönüllü moderasyon ve sırayla söz alma ilkesine göre işlemektedir. Konuşma süreleri konuya ve katılımcı sayısına göre moderatör tarafından belirlenir. Söz hakkı olan kişiler konuşmalarını verilen süreyle sınırlamakla, diğer kişiler de bu süreye saygı duyarak konuşan kişinin sözünü kesmemekle yükümlüdür. Konuşan kişilerin sözünün kesilmesi veya konuşmaların karşılıklı tartışma şeklinde yürütülmesi forumun işleyişini bozar ve ifade hakkını engeller. Konuşmalar karşılıklı saygı çerçevesinde ilerlemelidir.
4. Moderatör katılımcılara eşit söz hakkı vermek ile yükümlüdür, bununla beraber gerekli durumlarda daha önce konuşmuş olanlardansa ilk defa söz isteyen kişiye öncelik vermek ya da pozitif ayrımcılık gibi uygulamaları gerçekleştirebilir.
5. Buluşma moderatörünün güvenli alan politikasını ihlal eden kişileri uyarmak, ayrımcılık ve şiddete çağrı içeren konuşmaları durdurmak ve ayrımcı ve şiddet çağrısı yapan ifadeleri kullanmakta ısrar eden kişileri buluşmadan uzaklaştırmak hakkı ve yükümlülüğü bulunmaktadır.
Bir Arada buluşmaları, bu politika metnini kabul eden herkesin katılımına açıktır.

GÖNÜLLÜ POSTASI’NDAN

Yaklaşan Bir Arada duyuruları ve daha fazlası burada!

GÖNÜLLÜ POSTASI’NA GÖZ AT