AFS Gönüllüleri olarak kültürlerarası farklılıkların yalnızca ülkeler arasında değil, aynı ülkenin içinde de sıklıkla yaşandığı, bu farklılıkların zaman zaman toplumsal gerginliklere neden olduğunu görüyoruz. Bu sebeple KArE Platformu çatısı altında Türkiye içinde de farklı toplulukları bir araya getirmeyi hedefleyen projeleri hayata geçiriyoruz.
Birbirini tanıyan, bir araya gelerek birlikte bir şeyleri paylaşan, konuşan ve üreten insanların, sorunlar yaşandığında çözümü de benzer şekilde masaya oturarak sağlayabilecekleri, tanışma ve birbirini tanıma ile ön yargıların daha kolay aşılabileceği görüşü, Hakkari Gel Gari’nin temelini teşkil ediyor: program ile birlikte zaman geçirerek ortak deneyimlere sahip olan bireylerin karşılıklı iletişim, anlayış ve ortak üretim arzusunu güçlendirmeyi hedefliyoruz.

Ailemi çok seviyorum, onlar benim ikinci ailem değil gerçek ailem. Artık geniş bir aile olduk.

Eda, Hakkari Gel Gari 2016 Katılımcısı
Program kapsamında Hakkari’den 10 öğrenci ve 1 eğitimci bir hafta boyunca İzmir’de gönüllü ailelerin yanında kalıyor; toplumda çok renklilik, çok seslilik’ teması etrafında örülen kültürel ve sanatsal aktivitelere, aktif yurttaşlık ve çok kültürlülük üzerine eğitsel faaliyetlere katılıyor.
İlk olarak 2015’te yürüttüğümüz program sonrası AFS’yi Hakkari’ye taşıdık. 2017 itibariyle Hakkari ve çevresindeki şehirlerden 6 öğrencinin çeşitli burslarla AFS deneyimi yaşamasını sağladık.
Program, ayrıca ilk yılında AFS Uluslararası ağında verilen ‘Fark Yaratanlar’ ödülüne layık görüldü.