AFS Gönüllüleri Derneği Merkez Olağan Genel Kurulu

Sevgili AFS Gönüllüleri Derneği Üyeleri,

Ana Tüzük hükümlerimiz gereğince Derneğimizin 2022 yılı olağan genel kurul toplantısı, 30 Nisan 2022 Cumartesi günü 13.00’da Caferağa, Albay Faik Sözdener Cd. no:1, 34710 Kadıköy/İstanbul adresinde yer alan PTT Lokali’nde düzenlenecektir. Çoğunluk sağlanamaması halinde, Genel Kurul 14 Mayıs 2022 Cumartesi günü yine aynı yerde ve saat 10.00’da gerçekleştirilecektir.

Üyelerimizin katılımını içtenlikle bekliyoruz.

GÜNDEM

1- Açılış ve yoklama,

2- İstiklal marşı ve saygı duruşu,

3- Genel Kurul Divan Başkanlığının seçimi,

4- Yönetim Kurulu faaliyet raporu ve gerçekleşen gelir-gider tablosunun okunması,

5- Denetleme raporunun okunması,

6- Yönetim Kurulu’nun ibra oylaması,

7- Yeni dönem tahmini bütçesinin okunması ve oylanması,

8- Şubeler hakkında görüşme,

9- Yeni dönem Yönetim Kurulu’nun ve Denetim Kurulu’nun seçimi,

10- Dilek ve temenniler,

11- Kapanış

Genel kurula katılmak isteyenlerin şubemiz üyesi olması ve 2022 yılı itibariyle aidat borcu olmaması gerekmektedir. Aidat borcunuzu öğrenmek için info@afsgonulluleri.org adresine e-posta gönderebilirsiniz.

Sevgi ve saygılarımızla,

AFS Gönüllüleri Derneği Merkez Yönetim Kurulu