AFS Gönüllüleri Derneği İstanbul Şubesi Olağan Genel Kurul Güncel Duyurusu

Sevgili AFS Gönüllüleri Derneği İstanbul Şubesi Üyeleri,

Ana Tüzük hükümlerimiz gereğince derneğimizin İstanbul Şubesi’nin 2020 yılı olağan genel kurul toplantısı, 15 Şubat 2020 Cumartesi günü 13.00’da Meşrutiyet Mh. Hrant Dink Sk. 38/9 Osmanbey/İstanbul adresinde yer alan AFS Gönüllüleri Derneği’nde gerekli çoğunluk sağlanamadığı için düzenlenememiştir.

Bu nedenle çoğunluk aranmaksızın yapılacak olan olağan genel kurul toplantısı 29 Şubat 2020 Cumartesi günü Meşrutiyet Mh. Hrant Dink Sk. 38/9 Osmanbey/İstanbul adresinde yer alan AFS Gönüllüleri Derneği’nde saat 13:00’da gerçekleştirilecektir.

Üyelerimizin katılımını içtenlikle bekliyoruz.

GÜNDEM

1- Açılış ve yoklama,

2- İstiklal marşı ve saygı duruşu,

3- Genel Kurul Divan Başkanlığının seçimi,

4- Yönetim Kurulu faaliyet raporu ve gerçekleşen gelir-gider tablosunun okunması,

5- Denetleme raporunun okunması,

6- Yönetim Kurulu’nun ibra oylaması,

7- Yeni dönem tahmini bütçesinin okunması ve oylanması,

8- Dilek ve temenniler,

9- Kapanış

Sevgi ve saygılarımızla,

AFS Gönüllüleri Derneği Merkez Yönetim Kurulu