Sevgili AFSGD Ankara Şube Üyeleri,
Ana Tüzük hükümlerimiz gereğince Derneğimizin 2019 yılı olağan genel kurul toplantısı, 19 Ocak 2019 Cumartesi günü 13:00’da Türk Amerikan Derneği (TAD) 6. Kat, TKV/AFSGD ofisinde düzenlenecektir.
Çoğunluk sağlanamaması halinde, Genel Kurul çoğunluk aranmaksızın 24 Şubat 2019 tarihinde yine aynı yerde ve aynı saatte gerçekleştirilecektir.
Üyelerimizin katılımını içtenlikle bekliyoruz.
GÜNDEM
1- Açılış ve yoklama,
2- İstiklal marşı ve saygı duruşu,
3- Genel Kurul Divan Başkanlığının seçimi,
4- Yönetim Kurulu faaliyet raporu ve gerçekleşen gelir-gider tablosunun okunması,
5- Denetleme raporunun okunması,
6- Yönetim Kurulu’nun ibra oylaması,
7- Yeni dönem tahmini bütçesinin okunması ve oylanması,
8- Yeni dönem Yönetim Kurulu’nun  ve Denetim Kurulu’nun seçimi
10-Dilek ve temenniler,
11- Kapanış.
Genel kurulda oy kullanabilmek isteyenlerin üye olmamışlarsa üye olmaları veya üye aidat borçları varsa (30 tl) ödemeleri gerekmektedir.
Üye olmak için;
-2 adet fotoğraf
-1 adet nüfus cüzdanı fotokopisi
-30tl(aidat)+10 tl(girişücreti)
gerekmektedir.
AFSGD Ankara Şube Yönetim Kurulu