Gençler İçin Yerel Diyalog Projesi Katılımcılarını arıyor!

Go For Youth Projesi Hibe Desteği kapsamında, AFS Gönüllüleri Derneği tarafından düzenlenen Gençler İçin Yerel Diyalog projesi; yerel yönetimler ve gençlik STÖ’leri arasında iş birliği oluşturmayı ve gençlerin karar alma organlarına katılımı konularındaki farkındalığını artırmayı amaçlamaktadır. 

Seni Gençler İçin Yerel Diyalog projesinin ilk etkinliği olan Çevrimiçi Atölyeye davet ediyoruz! Sorun analizi yapmak, mevcut engelleri ve zorlukları belirlemek, karşılıklı beklentileri ve talepleri tartışmak, ihtiyaçları ortaya çıkarmak adına gençlik örgütü ve yerel yönetimlerden temsilcileri bir araya getireceğimiz atölyemizde seni de aramızda görmekten mutluluk duyarız. 

30 Eylül, 2021’de saat 14:00’te başlayacak olan atölyeye katılmak için aşağıdaki bağlantıdaki formu doldurabilirsiniz. 

BAŞVURU FORMU

Son kayıt tarihi 28 Eylül’dür. 

İstanbul Şişli Belediyesi, İstanbul Kadıköy Belediyesi ve Eskişehir Tepebaşı Belediyesi ortaklığıyla Gençler için Yerel Diyalog projesi gerçekleştirilecektir. Yerel yönetim organları, kolları ve çalışanları ile gençlik örgütü temsilcilerini  ̈bir araya getirme ̈ amaçlanmıştır. Gençlerin karar alma mekanizmalarına katılımında teşvik edici ve alan sağlayıcı rolündeki bu iki sektörün arasında diyalog kurulması, sürdürülebilir iş birlikleri üretilmesi ve iletişim ağının güçlendirilmesi hedeflenmektedir. Proje, Türkiye’deki gençlerin temsil edilebilmesi için yerel iş birliği ağlarının oluşturulmasını ve karar alma süreçlerine katılmaları için sürdürülebilir gençlik hareketi oluşturulmasını destekleyecektir. Projede mevcut durum analizi yapılacak, çözüm önerileri oluşturulacak ve bulgular, öneriler ve faydalı kaynaklar paylaşılacaktır. 

“Bu proje, Go For Youth Projesi kapsamında Avrupa Birliği’nin finansal desteği ile hazırlanmıştır. İçeriğin sorumluluğu tamamıyla AFS Gönüllüleri Derneği’ne aittir ve Gençlik Örgütleri Forumu ya da AB’nin görüşlerini yansıtmamaktadır.”