Olağan Genel Kurul Duyurusu

Ana Tüzük hükümlerimiz gereğince Derneğimizin 2019 yılı olağan seçimli genel kurul toplantısı, 12 Nisan 2019 Cuma günü 13.00’de Hrant Dink Sk. 38/9 Şişli İstanbul adresindeki dernek ofisinde düzenlenecektir.

Çoğunluk sağlanamaması halinde, 28 Nisan 2019 Pazar günü TCDD Fenerbahçe Sosyal Tesisleri Atlıhan Sk. 28-30 Kadıköy/İstanbul adresinde saat 10.00’de gerçekleştirilecektir.

GÜNDEM
1- Açılış ve yoklama,
2- Genel Kurul Divan Başkanlığının seçimi,
3- Yönetim Kurulu faaliyet raporu ve gerçekleşen gelir-gider tablosunun okunması,
4- Denetleme raporunun okunması,
5- Yönetim Kurulunun ibra oylaması,
6- Yeni dönem Yönetim Kurulunun ve Denetim Kurulunun seçimi
7-Dilek ve temenniler,
8- Kapanış

Üyelerimizin katılımını içtenlikle bekliyoruz.

Sevgi ve saygılarımızla,
AFS Gönüllüleri Derneği Merkez Yönetim Kurulu