İletişim Becerimizi Neden ve Nasıl Geliştirmeliyiz?

İletişim becerimizin günlük hayatımızda en sık kullandığımız becerimiz olduğunu söyleyebiliriz. İletişim türlerinin farklılığından ve değişkenliğinden kaynaklanan farklılıklar bu becerinin ve iletişimin şeklinin sürekli gelişmesine ve değişmesine yol açar. Günlük hayatımızda deneyimlerimizle beraber geliştirdiğimiz bu beceriyi biraz pratik ve analiz ile ilerletebilir, bu gelişimi hızlandırabiliriz.

  1. Gözlemlemek pek çok sosyal beceriyi geliştirmenin ilk adımıdır. Çevrenizdeki kişilerin davranışlarını, hareketlerini ve iletişim şekillerini gözlemlemek size bu davranışların ve hareketlerin arka planı hakkında fikir verebildiği gibi, doğru iletişim kurmak ve kendi becerilerinizi gözden geçirmek için de harika bir fırsattır. Farklı iletişim tarzlarını gözlemlemek, kişilerin bu tarzlara sahip olmalarının sonuçlarını irdelemek bize o kişi hakkında bir fikir verecektir. Gözlem; farklı olanı ve onun neden farklı olduğunu keşfetmenin ilk yoludur.
  2. Soru sormak anlamanın ve anlaşmanın ikinci adımıdır. Soru sormaktan kasıt ise sadece iletişim sırasında soru sormak değil iletişim hakkında ve iletişimle alakalı soruları sormaktır. İletişim farklılıkları ile beraber karşımıza çıkabilecek iletişim kazaları, iletişim bozuklukları ve anlaşmazlıklar ile ilgili soru sormak da iletişim becerilerini geliştirmek ve zayıflıkları gidermek için büyük önem taşıyor.
  3. Farklı iletişim türlerinde de kendini geliştirmek gereklidir. Çoğu kişi yatkın olduğu tek bir tarz ya da yöntemde kendisini geliştirir ve sürekli bu yatkınlığının olduğu tarz ya da yöntemi kullanır. Kişinin iletişim becerilerini geliştirmesinin bir yolu da farklı tarzlar ve yöntemleri kullanması ve kendini bu alanlarda da geliştirmesidir.Sadece sözlü iletişim kullanan ve kendisini geliştirmiş birisinin bu iletişim becerisi çok kuvvetli, hitabeti çok güçlü olabilir. Böyle bir kişi eğer iletişim becerilerini geliştirmek isterse yazılı iletişimde de nasıl etkili bir iletişim kurabileceğini öğrenmesi gerekir. Ancak bu şekilde başarılı olan sözlü iletişim becerisini daha ileriye taşıyabilir.
  4. Kişilerin iletişim kazalarında ya da anlaşmazlıklarda, bu kazaların ve anlaşmazlıkların kaynağını bulması iletişim becerilerindeki eksik kısımları görebilmeleri için büyük bir önem taşır. Bu kazalar ve anlaşmazlıklar çoğu zaman hatalı ya da eksik yaptığımız davranışlardan kaynaklanırlar. Hataların ve eksikliklerin çözülmesi hem iletişimi kurtaracak hem de kazanılan farkındalık becerilerimizin gelişimini sağlayacaktır.

İletişim becerileri de diğer beceriler gibi çok fazla düşünme ve pratik ile geliştirilebilir. Aynı ortamlar ve aynı kişiler yerine farklı ortamlar ve farklı kişilerle yapacağınız pratikler iletişim becerinizi çok daha hızlı geliştirecektir. Alışılan süreçlerin ve ortamların dışına çıkmak ve kendimizi zorlamak bu becerileri geliştirmenin anahtarıdır diyebiliriz.