AFSGD İzmir Şube Genel Kurulu Duyurusu

Sevgili AFS Gönüllüleri Derneği İzmir Şube Üyeleri,

Ana Tüzük hükümlerimiz gereğince Derneğimizin 2019 yılı olağan seçimli genel kurul toplantısı, 16 Şubat 2019 Cumartesi günü 13.00’de Şehit Fethi Bey Bulvarı No: 45 Kızılkanat İş Merkezi Kat: 3 Daire: 303 Pasaport adresindeki İzmir TKV ofisinde düzenlenecektir.

Çoğunluk sağlanamaması halinde, Genel Kurul 23 Şubat 2019 Cumartesi günü yine aynı yerde ve saat 15.00’te gerçekleştirilecektir.
Üyelerimizin katılımını içtenlikle bekliyoruz.

GÜNDEM
1- Açılış ve yoklama,
2- İstiklal marşı ve saygı duruşu,
3- Genel Kurul Divan Başkanlığının seçimi,
4- Yönetim Kurulu faaliyet raporu ve gerçekleşen gelir-gider tablosunun okunması,
5- Denetleme raporunun okunması,
6- Yönetim Kurulu’nun ibra oylaması,
7- Yeni dönem tahmini bütçesinin okunması ve oylanması,
8- Yeni dönem Yönetim Kurulu’nun ve Denetim Kurulu’nun seçimi
10-Dilek ve temenniler,
11- Kapanış

Genel kurula katılmak isteyenlerin şubemiz üyesi olması ve 2019 yılı itibariyle aidat borcu olmaması gerekmektedir.

Aidat borcunuzu öğrenmek için izmir@afsgonulluleri.org adresine e-posta gönderebilirsiniz.

Sevgi ve saygılarımızla,
AFS Gönüllüleri Derneği İzmir Şube Yönetim Kurulu