Olağan Genel Kurul Duyurusu

Ana Tüzük hükümlerimiz gereğince Derneğimizin 2020-2021 yılı olağan seçimli genel kurul toplantısı, 29 Mart 2021 Pazartesi günü 13.00’da Fenerbahçe, Atlıhan Sk. 28-30, 34726 Kadıköy/İstanbul adresinde yer alan TCDD Fenerbahçe Sosyal Tesisleri’nde düzenlenecektir.

Çoğunluk sağlanamaması halinde gene kurul, 19 Nisan 2021 Pazartesi günü yine aynı yerde ve saat 19.00’da gerçekleştirilecektir.

Üyelerimizin katılımını içtenlikle bekliyoruz.

GÜNDEM

1- Açılış ve yoklama,

2- İstiklal marşı ve saygı duruşu,

3- Genel Kurul Divan Başkanlığının seçimi,

4- Yönetim Kurulu faaliyet raporu ve gerçekleşen gelir-gider tablosunun okunması,

5- Denetleme raporunun okunması,

6- Yönetim Kurulu’nun ibra oylaması,

7- Yeni dönem tahmini bütçesinin okunması ve oylanması,

8- Şubeler hakkında görüşme,

9- Yeni dönem Yönetim Kurulu’nun ve Denetim Kurulu’nun seçimi,

10- Dilek ve temenniler,

11- Kapanış

Sevgi ve saygılarımızla,

AFS Gönüllüleri Derneği Merkez Yönetim Kurulu