Ofis Koordinatörü Arıyoruz

AFS, insanlara daha adil ve barış dolu bir dünya için gerekli bilgi, deneyim ve anlayışı kazandırmak amacıyla kültürlerarası öğrenme olanakları sunan, gönüllü tabanlı, kar amacı gütmeyen ve değişim programları üzerine uzmanlaşan küresel bir sivil toplum örgütü. Biz de bu ailenin Türkiye’deki gönüllüleri olarak, 1999’da kurulan AFS Gönüllüleri Derneği çatısı altında:

·      Ülkemizde Türk Kültür Vakfı tarafından yürütülen AFS Kültürlerarası Programları’nın gönüllü altyapısını sağlayarak, saha çalışmalarını destek veriyoruz.
·      Sosyoekonomik açıdan daha fazla dezavantajlı gencin AFS Kültürlerarası Programları’na katılabilmesi için Onur Yaser Can, EVA Türkiye ve Çeşitlilik Destek burslarını yürütüyoruz.
·     Farklı kültürleri bir araya getiren gençlik projeleri ve programları yürütüyoruz.
·     Non-formal eğitsel faaliyetlerle her yaştan bireyin küresel aktif yurttaşlık konularında yetkinliklerinin arttırmasına yardımcı oluyoruz.

AFS Gönüllüleri Derneği olarak:
·      çalışmalarımızı sahiplenerek, sivil toplum alanında profesyonel deneyim kazanmak isteyen,
·      öğrenmeye, gelişmeye ve paylaşmaya her daim meraklı,
·      enerjisiyle yakalayan,
·      iş takibiyle kovalayan,
·      iletişimiyle parmak ısırtan,
·      pandemi sürecinde evden, sonrasında ise Osmanbey/İstanbul’daki ofisimizde yarı zamanlı olarak çalışabilecek “Ofis Koordinatörü” arıyoruz.

Ofis Koordinatörü’nden beklentimiz:
·      AFS gönüllülerinin ve konuk etme ve gönderme ekiplerimizin koordinasyonu (%40)
·      Ofis işlerinin yürütülmesi ve çevrimiçi/ofiste gerçekleşecek etkinliklerin organizasyonu (%30)
·      İdari işlerimizin ve burs programlarımızın yürütülmesi (%10)
·      Kurum içi ve kurumsal iletişime destek (%10)
·      Saha faaliyetlerine destek (%10)

Adayların başvurularını, 13 Ekim Salı 23.59’a kadar info@afsgonulluleri.org’a özgeçmiş ve motivasyon mektubuylabirlikte “Başvuru: OK 21 başlığıyla göndermesi gerekiyor. Uygun şekilde yapılmayan başvurular değerlendirmeye alınmayacak ve ön elemeyi geçemeyen başvurulara geri dönüş yapılmayacaktır.

Varoluşsal sebeplerle kuruluşumuzda yaş, din, ırk, cinsiyet, cinsel yönelim, etnik köken, engellilik ve benzeri sebeplere dayalı ayrımcılığa tahammül etmiyoruz.