Sınıfta Kültürlerarası Farkındalığı Artırmak İçin 5 Yöntem

Günümüzün ve geleceğin en önemli becerilerinden olan kültürlerarası farkındalık becerisini geliştirmek, zamanın büyük bir kısmını okul ve ödevlerle geçiren öğrenciler için her zaman kolay olmayabiliyor. Kültürlerarası farkındalığı geliştirmek ve öğrencilere aktarabilmek  için öğretmenlere ve okullara da belirli sorumluluklar düşüyor. Başlangıçta nasıl bir yol izlemesi gerektiğini bilemeyen öğretmenlerimiz için yardımcı olabilecek önerileri ve dikkat edilmesi gerekenleri sıraladık. Daha fazlası için beklemede kalın.

1. Öğrencilerin kendi kültürlerini farketmelerini sağlayabilirsiniz.

Genel olarak incelediğinizde öğrencileriniz kültürlerinin aynı olduğunu zannedebilirsiniz. Aynı sosyo-ekonomik çevreden, aynı semtlerden benzer aile yapılarına sahip bir grup öğrenciye baktığınızda benzerlik görmeniz çok normaldir. Fakat bu incelemeyi öğrencileri birebir karşılaştırarak yaparsanız, farklılaştıklarını görebilirsiniz. Kültürlerarasılık konusunda araştırmalar yapan Geert Hofstede’nin de dediği gibi kültür karşılaştırmalı bir olgudur. Öğrencilerin kendi kültürlerini keşfetmeleri için de bu karşılaştırmalı kullanmalısınız. Karşılaştırmalar sınıf içi ortamlarda her zaman biraz risk taşıdığından, bu karşılaştırmaları ikişerli gruplarda, grupların kendi içerisinde tartışmalarını sağlayarak yapabilirsiniz.
Bu süreçte kimsenin kendini dışarıda ve dışlanmamış hissetmesi çok önemli. Sınıftaki herkesin dahiliyetini sağlayabilmeniz ve bu süreç içerisinde olmaktan çekinmemesini sağlamalısınız. Kültürlerarası öğrenmenin ilk adımlarından biri dahiliyet olmalı.

2. Oturma düzenini sık sık değiştirin.

Çok yaygın bir uygulama olan karma oturma düzeni, farklılıkların anlaşılması ve kabul görmesi için çok başarılı olabilir. İnsanlar kendilerine benzeyen ve benzer davranışlarda bulunan kişilerin yakınlarında olmak, onların yanında oturmak isteyebilirler. Karma oturma düzeni ise bu yaklaşımı kırıp farklılıkların normalleşmesine yardımcı olabilir. Süreç sırasında tartışmalara ve hoşnutsuzluklara hazır olmalısınız. Var olan düzenin bozulması neredeyse her zaman tepkiyle karşılanır. Tepkileri yönetmeniz ve sürece sadık kalmanız, olumlu sonuçlar verecektir.

3. Farklı kültürlerden öğrenciler ve okullarla etkileşime geçin.

Gerek yurt içi gerek yurt dışı farklı kültürlerden öğrenci grupları ve okullara iletişime geçin, öğrencilerinize bu kişilerle iletişim kurma şansı verin. Kültürlerarası farkındalıkta deneyim en etkili araçtır.  Okulunuzda farklı kültürlerden öğrenciler konuk etmek, onlara konuk olmak öğrencileriniz için güçlü bir deneyim olabilir. Böyle bir sürecin desteklenmesi için okul yönetiminizle konuşabilir, bize ulaşabilirsiniz.

4. Filmler ve kitaplarla süreci destekleyin.

Öğrencilerinize ödev verirken, kültürlerarası iletişimi destekleyen filmler ve kitaplar önerebilirsiniz. Öğrencilerinizden notlar almalarını isteyebilir, sonrasında sınıfta bu notları karşılaştırabilirsiniz. Kültürlerarası filmler için yayınladığımız blogu inceleyip, sınıfınıza uygun bir filmi seçebilirsiniz.

5. Öğrenciler zorlanıyorlarsa basitleştirin.

Kültür kavramı daha önce üzerinde düşünme şansı olmamış ya da daha önce farklı kültürlerle çok az iletişime geçmiş küçük yaştaki öğrenciler için anlaşılması zor bir kavram olabilir. Grubun içerisindeki kültürel farklılıklarına odaklanmada zorluk çeken gruplar da olabilir. Sınıfınızın bu konuda geri kalacağını düşünüyorsanız daha basit sistemlerle devam edin. Belki kültürü ülke kültürü bazında inceleyebilir, her hafta bir ülkenin geleneklerini, yeme içme alışkanlıklarını, yaşam şekillerini inceleyebilir ve öğrencilerin kendi yaşama biçimleriyle karşılaştırabilirsiniz.
Bu 5 öneri sınıf ortamında kültürlerarası yetkinlikleri geliştirmek için iyi bir başlangıç olacaktır. Yaptığınız her çalışma bir sonrakinin uygulanmasını kolaylaştıracağını unutmayın. Süreç boyunca herkesin keyif aldığından ve dahil olabildiğinden emin olmalısınız. Daha fazla yöntem ve içeriği yakında paylaşacağız. Bizi takip edin ve sorularınız için bize ulaşmaktan çekinmeyin!